Hurtigere reaktionstider for bedre vedligeholdt og mere sikker maritim drift

Hold dig på toppen af sikkerheds- og vedligeholdelseskrav med digitale audits og observationsrapporteringsværktøj.

Engagér dit feltpersonale for bedre rapporter om problemer

Dit personale, sikkerhedsvagter, og tekniske personale er dine primære ressourcer for at vedligeholde havnen og holde den sikker. Få flere rapporter fra dem ved at gøre det muligt at rapportere med deres mobil, eller tablet hvor som helst på stedet.

Én centraliseret platform til alle observationer

Borte er dagene hvor du havde adskillige kanaler så som email, SMS’er, og formularer til indsamling af observationer fra marken. Vores platform gør det muligt at indsamle alle observationer ét sted for at gøre håndteringen og opfølgningen af opgaver nemmere og mere effektivt. For at takle dine rapporterings behov hvor du er, vores platform kan også bruges offline.

Find og reparere skader hurtigere

Når varer, containere eller køretøjer kommer ind eller forlader havnen skal du sikre at eventuelle skader er blevet taget sig af. Identificer og tildel handlinger behøvet i relation til skader hurtigt, og nemt med vores mobile værktøjer.

Øg reaktionstiden og lukninger af rapporterede hændelser

Når du får data direkte fra marken kan du reagere hurtigere, og håndtere de rapporterede hændelser som er sket mere rettidigt end nogensinde før. Det gør det muligt for dig at øge lukningstiden på observationer og hændelser rapporteret, hvilket ikke kun gør dig galdere som leder men også hjælper dig med at øge din kundetilfredshed- og oplevelse i havnen.

Få automatiserede rapporter om tendenser for bedre data-baseret beslutningstagning

Med automatiserede rapporter kan du spare tid på analyser, og træffe de beslutninger som er krævet for at forbedre områder hurtigere. Det hjælper dig med at imødegå potentielle sikkerhedsrisici, opdage tendenser og finde rodårsager hurtigere for rapporterede problemer.

Vedligehold områder og udstyr effektivt

Når du har et system for periodisk vedligeholdelse af forskellige områder, maskiner, moler, og udstyr kan du sikre mere sikre arbejdsforhold for dit personale, og holde dine gæster glade. Track og opfølg hurtigt på krævende handlinger for at sikre at dine områder er op til standard. Start dine GRATIS prøver idag eller book en demo og lad os tale mere!

Alle dine feltinspektions- og rapporteringsprocesser i en enkelt platform

Mest almindelige brug

Vedligeholdelsesaudits

Sundhed- og sikkerhedsaudits

Maskineinspektioner

Sikkerhedsudstyrsinspektioner

Skibsvedligehold

Redningsbådskontrol

Selv-oppustelige redningsflådesinspektioner

Risikovurderinger

Periodiske Inspektioner

Tjenesteudbydersvurderinger

Gratis prøve

Mest almindelige brug

Arbejdssikkerhedsrapporter

Vedligeholdelsesopgaver

Skadesrapporter

RO/RO Inspektioner

LO/LO Inspektioner

MOB Rapporter

Hændelsesrapporter

Nærved Ulykkesrapporter

Idéer

Reklamationer

Gratis prøve
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.