Sikkerhed er lig med kvalitet er lig med glade kunder

Fremhæv sikkerhed og kvalitetsstyring i produktion og råmateriale med vores mobile inspektioner og rapporteringsplatform

Engagér alle og fordobl signaler

Observationer hjælper HSEQ-ledelsen med at fokusere ressourcer, hvor forbedring er nødvendig. Styrk din frontlinje med en lettere måde at blive hørt på, og de vil belønne dig ved at fordoble de rapporterede observationer hele vejen fra nærved ulykker til manglende overensstemmelser.

Få kulturen den rigtige vej

Handlinger danner vaner, og vaner danner kultur. Sikkerhedstiltag danner sikkerhedskultur og kvalitetstiltag danner kultur for operationel ekspertise. Kombiner disse to i en software, så har du vores platform. Det er designet med en mobile first attitude og kan bruges både online og offline.

Nyt niveau af tværfunktionelt samarbejde

Du ønsker ikke at opbygge mure i din organisation, når du implementerer en ny software. Undgå siloer mellem interessenter, ved at styrke job udførelse med kommunikation og behandl problemstillinger i realtid. Mindre hierarki, mere samarbejde.

Tildel ressourcer meget smartere

Mindre hierarki betyder, at du kan glemme beslutningstagning og informationsbudbringere. Styrk de rigtige mennesker med de rigtige oplysninger til at håndtere deres opgaver hurtigere end nogensinde, og træf bedre databaseret beslutninger om, hvor de skal allokere ressourcer næste gang.

Overgå dine kvalitets- og sikkerhedsstandarder

Uanset om du administrerer sikkerhed, kvalitet eller flere produktionslinjer, kræver høje standarder et konstant niveau. Med vores automatiserede analyse ser du med det samme, hvor forbedring er mest nødvendigt for at overskride dine standarder.

Gå den sidste mil til nul skader

Små farer hober sig op og kan resultere i dyre ulykker. Fremhæv tværfunktionel læring og implementér identificerede bedste praksis i hele organisationen. Lad os hjælpe din organisation med at gå den sidste kilometer til nul skader. Start dine GRATIS prøveperioder i dag, eller book en demo og lad os tale mere om det!

Alle dine feltinspektions- og rapporteringsprocesser i en enkelt platform

Mest almindelige brug

LPA'er (lagdelte procesaudits)

Sikkerhedsinspektioner

Ledelsesrunder

5S-audits

Fabriksleveringsprøvning (FAT)

Flåde- og køretøjsinspektioner

Leverandøraudits

Kvalitetsaudits

Produktinspektioner

Produktionskontrol

Gratis prøve

Mest almindelige brug

Ulykker og skader

Hændelsesrapporter

Sikkerhedsobservationer

Initiativer og ideer

Skadesrapporter

Overtrædelser af IT-sikkerhed

Krav

NCR'er

Farer og risici

Vedligeholdelsesanmodninger

Gratis prøve
We use cookies to optimise this website. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.